miércoles, 18 de noviembre de 2009

Ahir Ple extraordinari és van aprovar els comptes del 2008...

Ahir dimarts va haver ple extraordinari, en resum els temes tractats van ser, el podreu escoltar per la ràdio el diumenge a les 22 hores i baixar-lo del web d'ona codinenca a partir d'aquest divendres,

1. Modificació de la comissió de delimitació amb els municipis de Gallifa i Sant Quirze Safaja. Aprovat per unanimitat.

2. Assignació de nom a dos carrers del municipi. Aprovat per unanimitat. Es va decidir anomenar Francesc Ferrer i Guardia (pedagog) al carrer que enllaça amb Av. Escolas i el carrer St. Quirze, a l'alçada de l'aparcament del camp de Futbol. A més, es va assignar el nom de Alexandre Galí al nou carrer situat entre l'Escola Bressol i les pistes de tennis.

3. Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici de 2008. Aprovat per 8 vots a favor del PSC i ERC. Ciu va votar en contra alegant que més del 9% de deute és massa sense tenir en compte que amb la crisi els ingressos de l'ajuntament han estat més baixos i que ara es quan s'ha de fer el màxim d'esforç per oferir el màxim de serveis a les persones i el màxim de prestacions socials.

4. Modificació de crèdits del pressupost del 2009. Aprovat per 8 vots a favor de PSC i ERC i 4 abstencions de CIU i ISF. Aquesta modificació s'ha fet per ajustar algunes partides de despesa que amb l'esforç d'austeritat i contenció podran nodrir d'altres com són les partides d'ajuts socials, diversitat i ciutadania, etc.

5. Modificacions de quotes urbanístiques provisionals de l’UA 6.2. Zona Escoles. Aprovació per unanimitat. Es van revisar algunes al.legacions presentades per part dels titulars de les quotes.

6. Aprovació inicial del Pla de Millora urbana dels carrers Figueretes i Onze de setembre. Aprovació per unanimitat

7. Assignació del nom a la nova escola bressol. Es va aprovar per unanimitat el nom de "Mestre Jané".

8. Dissolució de l’Organisme autònom local de cultura i promoció i nomenament de nova Comissió per a la gestió directa del Centre Cívic "La Fonteta". Aprovat pels vots a favor del PSC i ERC, Abstenció de ISF i vots en contra de CIU. El nou coordinador serà en Joan Puig i Riu, aquesta comissió la formaran la regodora de cultura Marta Verdaguer, la tècnica de cultura i el dinamitzador del centre civic.


9. Moció per l’adhesió a la moratòria universal contra l’ús de la pena de mort. Aprovada per 11 vots a favor i una abstenció d'un dels membres de CIU.