miércoles, 18 de noviembre de 2009

L'ús de la deixalleria ja fa 2 anys que es bonifica.

L’ajuntament mantindrà la bonificació dels ciutadans que facin servir la deixalleria.Tots els titulars dels habitatges que utilitzin habitualment la deixalleria rebran una bonificació, a la taxa de l’any següent a l’ús, del 10% de la taxa d’escombraries si aconsegueixen omplir la targeta (amb 15 viatges a l’any repartides tot l’any) proporcionada al mateix edifici de l’ajuntament.

Per sol•licitar la targeta es necessita només aportar una fotocopia del rebut de l'IBI per poder comprovar el número del cadastre.

Si voleu més informació la podeu obtenir a la pàgina de l'Ajuntament.